معنی و ترجمه کلمه supply port به فارسی supply port یعنی چه

supply port


درگاه تامين ،درگاه تدارکاتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها