معنی و ترجمه کلمه suppress به فارسی suppress یعنی چه

suppress


خنثى کردن اتش ،سرکوب کردن اتش يا فعاليت يک يکان ،موقوف کردن ،توقيف کردن ،فرو نشاندن ،خواباندن ،پايمال کردن ،مانع شدن ،تحت فشار قرار دادن ،منکوب کردن
کامپيوتر : موقوف کردن
قانون ـ فقه : توقيف کردن
علوم نظامى : بازداشتن از عمليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها