معنی و ترجمه کلمه suppressio veri به فارسی suppressio veri یعنی چه

suppressio veri


قانون ـ فقه : کتمان حقيقت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها