معنی و ترجمه کلمه suppression measures به فارسی suppression measures یعنی چه

suppression measures


اقدامات براى جلو گيرى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها