معنی و ترجمه کلمه suppression به فارسی suppression یعنی چه

suppression


سرکوب کردن ،خنثى کردن يک يکان از نظر اتش يا فعاليت سرکوبى اتش ،منع ،جلوگيرى ،توقيف ،موقوف سازى ،فرونشانى
کامپيوتر : حذف
روانشناسى : بازدارى
علوم نظامى : سرکوبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها