معنی و ترجمه کلمه supramaxillary به فارسی supramaxillary یعنی چه

supramaxillary


وابسته به ارواره زبرين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها