معنی و ترجمه کلمه supreme commander به فارسی supreme commander یعنی چه

supreme commander


فرماندهى عالى ارتش
علوم نظامى : فرماندهى کل قوا فرماندهى کل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها