معنی و ترجمه کلمه supreme commander به فارسی supreme commander یعنی چه

supreme commander


فرماندهى عالى ارتش
علوم نظامى : فرماندهى کل قوا فرماندهى کل

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها