معنی و ترجمه کلمه surcharge of common به فارسی surcharge of common یعنی چه

surcharge of common


استفاده بيش از حد مجاز از چراگاه
قانون ـ فقه : يا جنگل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها