معنی و ترجمه کلمه surface-contact rectifier به فارسی surface-contact rectifier یعنی چه

surface-contact rectifier


الکترونيک : يکسوکننده سطحى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها