معنی و ترجمه کلمه surge electrode current به فارسی surge electrode current یعنی چه

surge electrode current


الکترونيک : جريان نابهنجار الکترد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها