معنی و ترجمه کلمه surge به فارسی surge یعنی چه

surge


يک تغيير ولتاژ يا جريان کوتاه ناگهانى و معمولا "نامطلوب در يک مدار در حال کار افزايش ناگهانى ولتاژ،تموج سريع برق ،ضربه ،سر دادن( طناب)،تحت کشش نگهداشتن ،شل کردن طناب ،موج بلند،موج غلتان ،موج خروشان ،جريان سريع وغير عادى ،برق موجى از هوا،تشکيل موج دادن ،موجدار بودن ،خروشان بودن ،موج زدن
علوم مهندسى : ضربان
کامپيوتر : نوسان شديد
علوم نظامى : حرکات افقى اب دريا
علوم دريايى : سر دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها