معنی و ترجمه کلمه surgical instruments به فارسی surgical instruments یعنی چه

surgical instruments


الات جراحى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها