معنی و ترجمه کلمه surprise به فارسی surprise یعنی چه

surprise


غافلگيرى ،غافلگير شدن ، )surprize(تعجب ،شگفت ،حيرت ،متعجب ساختن ،غافلگير کردن
روانشناسى : شگفتى
علوم نظامى : متعجب کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها