معنی و ترجمه کلمه surrender به فارسی surrender یعنی چه

surrender


پس گرفتن و تبديل کردن ،صرفنظر کردن ،واگذار کردن ،سپردن ،رهاکردن ،تسليم شدن ،تحويل دادن ،تسليم ،واگذارى ،صرفنظر
قانون ـ فقه : الحاق ملک کوچکتر به ملک بزرگتر مستحيل شدن ملک جزء در ملک کل
بازرگانى : واگذارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها