معنی و ترجمه کلمه surrendering به فارسی surrendering یعنی چه

surrendering


تسليم
قانون ـ فقه : تسليم شدن ،واگذارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها