معنی و ترجمه کلمه surrounding به فارسی surrounding یعنی چه

surrounding


دورگيرنده ،احاطه کننده ،مجاور


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها