معنی و ترجمه کلمه surrounding به فارسی surrounding یعنی چه

surrounding


دورگيرنده ،احاطه کننده ،مجاور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها