معنی و ترجمه کلمه suspend به فارسی suspend یعنی چه

suspend


موقوف الاجرا کردن ،به تعويق انداختن ،اويزان کردن ،تعليق دادن ،به عقب انداختن اجراى حکم ،اويزان شدن يا کردن ،اندروابودن ،معلق کردن ،موقتا بيکار کردن ،معوق گذاردن
علوم مهندسى : مسکوت گذاشتن
کامپيوتر : معوق داشتن
قانون ـ فقه : معلق
بازرگانى : موقتا "تعطيل کردن
علوم نظامى : تعليق درجه يا تعليق مزاياى نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها