معنی و ترجمه کلمه sustain به فارسی sustain یعنی چه

sustain


ثابت ،تند،پايدار نگهداشتن ،نگهداشتن ،متحمل شدن ،تحمل کردن ،تقويت کردن ،حمايت کردن از
علوم نظامى : نگهداشتن ادامه دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها