معنی و ترجمه کلمه sustainable به فارسی sustainable یعنی چه

sustainable


قابل تحمل ،تاب اوردنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها