معنی و ترجمه کلمه sustained short-circuit به فارسی sustained short-circuit یعنی چه

sustained short-circuit


علوم مهندسى : اتصال کوتاه دائمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها