معنی و ترجمه کلمه swabber به فارسی swabber یعنی چه

swabber


جاروکش ،رفتگر،(بتحقير )کلفت)kolfat(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها