معنی و ترجمه کلمه swagger stick به فارسی swagger stick یعنی چه

swagger stick


چوب دستى کوچک ،باتون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها