معنی و ترجمه کلمه swap به فارسی swap یعنی چه

swap


معامله پاياپاى( ارز)،معاوضه ،عوض کردن ،مبادله کردن ،بيرون کردن ،جانشين کردن ،اخراج کردن
بازرگانى : معاملات سلف ارز،معامله پاياپاى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها