معنی و ترجمه کلمه swats به فارسی swats یعنی چه

swats


(اسکاتلند )ابجو تازه انگليسى ،مشروب الکلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها