معنی و ترجمه کلمه swearing formula به فارسی swearing formula یعنی چه

swearing formula


قسم نامه
قانون ـ فقه : سوگند نامه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها