معنی و ترجمه کلمه swearing in به فارسی swearing in یعنی چه

swearing in


تحليف
قانون ـ فقه : سوگند دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها