معنی و ترجمه کلمه sweeney به فارسی sweeney یعنی چه

sweeney


()sweeny(در مورد اسب )از کار افتادگى يا فلج عضلات کتف ،فلج عضله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها