معنی و ترجمه کلمه sweep jamming به فارسی sweep jamming یعنی چه

sweep jamming


علوم نظامى : امواج سيار پارازيت راديويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها