معنی و ترجمه کلمه sweet spoken به فارسی sweet spoken یعنی چه

sweet spoken


شيرين زبان ،شيرين سخن ،شکردهان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها