معنی و ترجمه کلمه swift to anger به فارسی swift to anger یعنی چه

swift to anger


زودغضب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها