معنی و ترجمه کلمه swim به فارسی swim یعنی چه

swim


شناکردن ،شناور شدن ،شناورى
کامپيوتر : لرزيدن
ورزش : شنا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها