معنی و ترجمه کلمه swine-pox به فارسی swine-pox یعنی چه

swine-pox


يکجور ابله مرغان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها