معنی و ترجمه کلمه swing bucket به فارسی swing bucket یعنی چه

swing bucket


جراثقال گردان
علوم مهندسى : جراثقال نوسان دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها