معنی و ترجمه کلمه swish به فارسی swish یعنی چه

swish


صداى فش فش کردن ،با صداى فش فش زدن ،فش فش ،صداى ضربت تازيانه ،باهوش ،پيرومد
ورزش : گل بدون برخورد با حلقه بسکتبال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها