معنی و ترجمه کلمه switch position به فارسی switch position یعنی چه

switch position


موضع رابط دفاعى
علوم نظامى : موضع دفاعى بينابين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها