معنی و ترجمه کلمه switching به فارسی switching یعنی چه

switching


سويچينگ ،مرکز مخابرات ،راه گزينى
علوم نظامى : مرکزتلفن خودکار حرکت دادن خودروها از يک نقطه به نقطه ديگر براى بارگيرى يا تخليه

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها