معنی و ترجمه کلمه sycamore به فارسی sycamore یعنی چه

sycamore


(گ.ش ).انجير مصرى ،درخت چنار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها