معنی و ترجمه کلمه syllabus به فارسی syllabus یعنی چه

syllabus


خلاصه مفيد،رئوس مطالب ،برنامه
روانشناسى : برنامه درسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها