معنی و ترجمه کلمه sylvian fissure به فارسی sylvian fissure یعنی چه

sylvian fissure


روانشناسى : شيار سيلويوس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها