معنی و ترجمه کلمه symbol به فارسی symbol یعنی چه

symbol


نشانه ،اشاره شاخص ،علامت اختصارى علامت تجسمى ،علامت ترسيمى ،نشان ،علامت ،نماد،رمز،اشاره ،رقم ،بصورت سمبل دراوردن ،مظهر
علوم مهندسى : علامت فرمولى
کامپيوتر : سمبل
الکترونيک : نشانه
معمارى : نمون
روانشناسى : نماد
زيست شناسى : نماد
ورزش : نماد
علوم نظامى : نشانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها