معنی و ترجمه کلمه symbolic address به فارسی symbolic address یعنی چه

symbolic address


ادرس سمبليک ،نشانى نمادى
کامپيوتر : ادرس نمادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها