معنی و ترجمه کلمه symbolic form به فارسی symbolic form یعنی چه

symbolic form


علوم نظامى : علايم رمز مخابراتى هواسنجى و هواشناسى بين المللى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها