معنی و ترجمه کلمه symmetrical alternating quantity به فارسی symmetrical alternating quantity یعنی چه

symmetrical alternating quantity


کميت متناوب متقارن
الکترونيک : نامتوازن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها