معنی و ترجمه کلمه sympathetic ganglion به فارسی sympathetic ganglion یعنی چه

sympathetic ganglion


روانشناسى : عقده سمپاتيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها