معنی و ترجمه کلمه sympodium به فارسی sympodium یعنی چه

sympodium


شبيه محور فرعى ،منحرف شونده يا ممتد درجهت محورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها