معنی و ترجمه کلمه synaptic resistance به فارسی synaptic resistance یعنی چه

synaptic resistance


روانشناسى : مقاومت سيناپسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها