معنی و ترجمه کلمه synchrocyclotron به فارسی synchrocyclotron یعنی چه

synchrocyclotron


الکترونيک : سيکلوترون تحميل بسامدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها