معنی و ترجمه کلمه synchronous impedance به فارسی synchronous impedance یعنی چه

synchronous impedance


الکترونيک : ناگذرايى همزمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها