معنی و ترجمه کلمه synchrotron به فارسی synchrotron یعنی چه

synchrotron


دستگاه تقويت وتسريع ذرات بار دار الکترونى
الکترونيک : سينکروترون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها