معنی و ترجمه کلمه syncretism به فارسی syncretism یعنی چه

syncretism


اعتقاد به توحيد عقايد،همتايى ،تلفيق ،تاليف عقايد مختلف
روانشناسى : همادبينى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها